Przejdź do treści

Junior
624

Do użytku posesyjnego
Junior 624
MAX 400 kg 24 Vdc

Junior
633

Do użytku posesyjnego i przemysłowego
Junior 633
MAX 600 kg 230 Vac

Junior
650

Do użytku przemysłowego
Junior 650
MAX 1.200 kg 230 Vac