Przejdź do treści

BARRI
88

Do użytku posesyjnego i intensywnego
BARRI 88
230 Vac

BAYT
980

Do użytku posesyjnego, przemysłowego
BAYT 980
230 Vac